<< La voz de los Alcaldes y Alcaldesas

El Prat de Llobregat

Alcalde Sr. Lluís Tejedor

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, vull manifestar un cop més el compromís de la ciutat del Prat de Llobregat amb l’Educació.

Ara més que mai, el coneixement i l’educació són eixos bàsics per al desenvolupament personal i la cohesió social en una comunitat àmplia i diversa com és la de la nostra ciutat.

L’Ajuntament del Prat té aquesta premissa com un dels eixos prioritaris de la seva acció política i s’ha compromès sempre amb una educació entesa com a responsabilitat col·lectiva i com a via de millora de la societat en què vivim. És evident el paper central que tenen les institucions educatives en la formació i el coneixement de les persones. Però parlar d’educació és també parlar de ciutat, perquè tota ciutat és un espai educatiu i tots el ciutadans i ciutadanes som agents transmissors de valors, des del moment que ens relacionem. Per això l’educació van tan íntimament lligada al model de ciutat que tenim, que volem i que construïm. Educar no és només formar en coneixement i habilitats, també és necessari fer-ho en valors.

Des de l’Ajuntament ens hem d’implicar profundament en la formació dels ciutadans i les ciutadanes, amb la convicció que és necessari mantenir i enfortir un sistema públic d’ensenyament que garanteixi la qualitat i la igualtat d’oportunitats. Creiem que aquesta és l’eina essencial per aconseguir una millora de la formació i per assegurar la cohesió social.

A l’Ajuntament del Prat creiem fermament en els valors de l’escola pública i els defensem. Creiem que tenim l’obligació política de treballar per l’equitat i per la igualtat d’oportunitats.

Existeix desigualtat i pobresa i lluitem contra les causes que les generen. Hem de treballar de forma eficient per aconseguir l’èxit individual i col·lectiu dels nenes i nenes, nois i noies que són el futur i que són els que han de construir la societat que desitgem.

Sigue nuestro Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa