<< La veu de les ciutats

Premià de Mar

Alcalde Sr. Miquel Buch

L’Ajuntament de Premià de Mar s’ha proposat com a repte començar a treballar per a convertir-se en una ciutat educadora, saben des de bon començament, que el camí és llarg, però a la vegada engrescador.

Esdevenir una ciutat educadora involucra a tots els actors que formen part de la ciutat, administració, entitats, comunitat educativa, societat civil. Per tant, es tracta d’un projecte dinàmic, tal i com és la ciutat; plural on tenen cabuda totes les visions; inclusiu, entenen que cada persona té unes necessitats, habilitats i nivells de competències que s’han de tractar des d’una perspectiva plural i diversa; transversal on la coordinació juga un paper fonamental per aconseguir les sinèrgies que permetin actuar per a arribar els objectius desitjats.

La nostra obligació com a ajuntament es preparar als ciutadans per a un món canviant, per tal que puguin adaptar-se a les noves situacions que s’aniran trobant al llarg de la vida. Han d’estar preparats per aprendre de manera autònoma, desenvolupant l’esperit crític i creatiu, no consisteix en aprendre solament destreses com llegir, comptar, el coneixement s’ha de traspassar fora de l’escola i obrir-se a la ciutat a través del lleure, esport, música, …. .Els ciutadans han de saber com aprendre, tant sols així podran assolir una plena integració a l’entorn on viuen.

Premià de Mar té clar que tots els ciutadans tenen dret de gaudir en condicions de llibertat i d’igualtat dels mitjans i oportunitats que ofereix la ciutat en quan a formació, lleure  i planificar actuacions que permetin el creixement personal.

Des de l’ajuntament es fan actuacions diverses encaminades a fomentar les relacions entre persones de diferents grups d’edat, amb l’ànim d’enriquir els vincles i el coneixement mutu. Realitzem accions que permetin treballar  el respecte a la diversitat de les cultures i el diàleg intercultural, com a garantia de desenvolupament i de pau. Treballem per millorar les competències de les persones i apostem per una democràcia participativa on la ciutadania sigui activa, compromesa, responsable i crítica. També considerem important la vinculació al territori, a fi que la ciutadania adquireixi l’esperit de pertinença i s’estimi l’entorn on viu.

L’Ajuntament de Premià de Mar s’ha plantejat el repte de convertir-se en ciutat educadora per tal d’afavorir l’accés universal al coneixement, lluitar contra les desigualats i garantir-ne la inclusió de tots els ciutadans, mitjançant la participació, associacionisme i coresponsabilitat.

Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents i que compta amb més de 25 anys de trajectòria des de la proclamació de la Carta de Ciutats educadores.

Per aquest motiu, a Premià de Mar també volem sumar-nos a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Segueix el nostre Twitter

📢@UCLG_Saiz en el workshop #GOLDVI 👇
"La desigualdad no siempre es intencionada, pero se ha aceptado durante demasiado tiempo. Estamos en un momento en el que la desigualdad ya no es aceptable"

✨The #GOLDVI will enlighten us with new knowledge from local actions on the importance of conserving the commons and making them accessible to all.

Don't miss what each chapter will be about!
Join us! 👉🏽@GoldUCLG @urban_know Collective Workshop

🌍Barcelona és una Ciutat Educadora. #DiaInternacionaldelEducació.

Des de @BCNeducadora treballem per promoure una #educació inclusiva, equitativa, de qualitat, des de la petita infància, al llarg de tota la vida i més enllà de l’escola.

ℹ️https://t.co/KMH1pWM7OO

  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa