<< La veu de les ciutats

Premià de Mar

Alcalde Sr. Miquel Buch

L’Ajuntament de Premià de Mar s’ha proposat com a repte començar a treballar per a convertir-se en una ciutat educadora, saben des de bon començament, que el camí és llarg, però a la vegada engrescador.

Esdevenir una ciutat educadora involucra a tots els actors que formen part de la ciutat, administració, entitats, comunitat educativa, societat civil. Per tant, es tracta d’un projecte dinàmic, tal i com és la ciutat; plural on tenen cabuda totes les visions; inclusiu, entenen que cada persona té unes necessitats, habilitats i nivells de competències que s’han de tractar des d’una perspectiva plural i diversa; transversal on la coordinació juga un paper fonamental per aconseguir les sinèrgies que permetin actuar per a arribar els objectius desitjats.

La nostra obligació com a ajuntament es preparar als ciutadans per a un món canviant, per tal que puguin adaptar-se a les noves situacions que s’aniran trobant al llarg de la vida. Han d’estar preparats per aprendre de manera autònoma, desenvolupant l’esperit crític i creatiu, no consisteix en aprendre solament destreses com llegir, comptar, el coneixement s’ha de traspassar fora de l’escola i obrir-se a la ciutat a través del lleure, esport, música, …. .Els ciutadans han de saber com aprendre, tant sols així podran assolir una plena integració a l’entorn on viuen.

Premià de Mar té clar que tots els ciutadans tenen dret de gaudir en condicions de llibertat i d’igualtat dels mitjans i oportunitats que ofereix la ciutat en quan a formació, lleure  i planificar actuacions que permetin el creixement personal.

Des de l’ajuntament es fan actuacions diverses encaminades a fomentar les relacions entre persones de diferents grups d’edat, amb l’ànim d’enriquir els vincles i el coneixement mutu. Realitzem accions que permetin treballar  el respecte a la diversitat de les cultures i el diàleg intercultural, com a garantia de desenvolupament i de pau. Treballem per millorar les competències de les persones i apostem per una democràcia participativa on la ciutadania sigui activa, compromesa, responsable i crítica. També considerem important la vinculació al territori, a fi que la ciutadania adquireixi l’esperit de pertinença i s’estimi l’entorn on viu.

L’Ajuntament de Premià de Mar s’ha plantejat el repte de convertir-se en ciutat educadora per tal d’afavorir l’accés universal al coneixement, lluitar contra les desigualats i garantir-ne la inclusió de tots els ciutadans, mitjançant la participació, associacionisme i coresponsabilitat.

Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents i que compta amb més de 25 anys de trajectòria des de la proclamació de la Carta de Ciutats educadores.

Per aquest motiu, a Premià de Mar també volem sumar-nos a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Segueix el nostre Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa