Manifest 2017

Manifest dels Alcaldes i Alcaldesses de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

Manifestem el nostre ferm compromís amb el Dret a la Ciutat Educadora, com a extensió del dret fonamental de totes les persones a l’educació i com a vehicle per fer realitat altres drets fonamentals. Entenem el Dret a l’Educació com a motor de desenvolupament humà, social i econòmic de les persones i les comunitats, i element indispensable per aconseguir un desenvolupament sostenible, una ciutadania activa i una pau duradora.

Com a governs locals assumim el nostre compromís amb l’educació, una educació inclusiva i de qualitat al llarg de la vida, assegurant que aquest dret es pugui fer efectiu sense cap discriminació i reforçant la important tasca que exerceixen els centres educatius i les famílies.

Al seu torn, cal destacar que biblioteques, museus, centres culturals, de salut, esportius, serveis municipals, associacions, teixit empresarial, mitjans de comunicació, etc., disposen de propostes educatives innovadores,  des de l’àmbit no-formal i informal, que han de complementar i enriquir l’educació formal.

Convençuts de l’enorme poder de transformació social de l’educació, reconeixem i valorem la valuosa tasca educativa que realitzen tots aquests agents en la construcció d’aquest model de ciutat. Amb això, estem contribuint, alhora, a un canvi de paradigma en l’educació.

En aquest sentit, des del govern local, convidem la comunitat educativa, el teixit associatiu i la societat civil en el seu conjunt a unir esforços per fer efectiu el Dret a la Ciutat Educadora: una ciutat en què prevalgui la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la justícia social, l’equitat, la diversitat; una ciutat lliure de tot tipus de violència, que promogui la democràcia participativa, la convivència entre diferents cultures, el diàleg entre generacions, l’empatia, la cooperació, etc. Aquesta ambició respon als principis recollits en el nostre full de ruta: la Carta de Ciutats Educadores.

Només si aconseguim articular una gran xarxa local d’agents educatius a l’entorn d’aquest projecte compartit, aconseguirem convertir l’espai urbà en un espai educador en el qual, a més de facilitar l’accés a coneixements i sabers, es transmetin valors i actituds a fi que les persones puguin desenvolupar les seves capacitats i esdevinguin agents actius del desenvolupament de les seves comunitats.

Com a responsables polítics ens comprometem a crear espais de trobada, diàleg, reflexió i decisió, on hi siguin presents les diferents cultures i grups socials que integren la nostra societat, amb l’objectiu d’aconseguir donar resposta amb èxit als nombrosos reptes que afronten els nostres municipis.

Segueix el nostre Twitter

🫂 Missatge d’agraïment d’@EducatingCities a tots els professionals del món educatiu i de tots els sectors i àmbits que fan front a la #COVID19. 👩🏽‍🏫 Fa 12 anys que #Olot forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores.

ℹ️ https://t.co/zZSo2pNO9r

#ciutatseducadores

“Felices con este reconocimiento de @EducatingCities. Nos permite visibilizar el camino recorrido en esta red internacional y el rol relevante de la Red CATUL en el tejido social y comunitario; demostrando que en Medellín se vive la cultura”. @EleoBe

Nos llena de orgullo el reconocimiento como Ciudad Educadora a Medellín y la #RedCATUL de @EducatingCities. Construir una ciudad escuela en la que la cultura y la educación se viva en cada esquina es nuestro objetivo, conocernos y reconocernos todos como actores culturales.

  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa