Manifest 2017

Manifest dels Alcaldes i Alcaldesses de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

Manifestem el nostre ferm compromís amb el Dret a la Ciutat Educadora, com a extensió del dret fonamental de totes les persones a l’educació i com a vehicle per fer realitat altres drets fonamentals. Entenem el Dret a l’Educació com a motor de desenvolupament humà, social i econòmic de les persones i les comunitats, i element indispensable per aconseguir un desenvolupament sostenible, una ciutadania activa i una pau duradora.

Com a governs locals assumim el nostre compromís amb l’educació, una educació inclusiva i de qualitat al llarg de la vida, assegurant que aquest dret es pugui fer efectiu sense cap discriminació i reforçant la important tasca que exerceixen els centres educatius i les famílies.

Al seu torn, cal destacar que biblioteques, museus, centres culturals, de salut, esportius, serveis municipals, associacions, teixit empresarial, mitjans de comunicació, etc., disposen de propostes educatives innovadores,  des de l’àmbit no-formal i informal, que han de complementar i enriquir l’educació formal.

Convençuts de l’enorme poder de transformació social de l’educació, reconeixem i valorem la valuosa tasca educativa que realitzen tots aquests agents en la construcció d’aquest model de ciutat. Amb això, estem contribuint, alhora, a un canvi de paradigma en l’educació.

En aquest sentit, des del govern local, convidem la comunitat educativa, el teixit associatiu i la societat civil en el seu conjunt a unir esforços per fer efectiu el Dret a la Ciutat Educadora: una ciutat en què prevalgui la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la justícia social, l’equitat, la diversitat; una ciutat lliure de tot tipus de violència, que promogui la democràcia participativa, la convivència entre diferents cultures, el diàleg entre generacions, l’empatia, la cooperació, etc. Aquesta ambició respon als principis recollits en el nostre full de ruta: la Carta de Ciutats Educadores.

Només si aconseguim articular una gran xarxa local d’agents educatius a l’entorn d’aquest projecte compartit, aconseguirem convertir l’espai urbà en un espai educador en el qual, a més de facilitar l’accés a coneixements i sabers, es transmetin valors i actituds a fi que les persones puguin desenvolupar les seves capacitats i esdevinguin agents actius del desenvolupament de les seves comunitats.

Com a responsables polítics ens comprometem a crear espais de trobada, diàleg, reflexió i decisió, on hi siguin presents les diferents cultures i grups socials que integren la nostra societat, amb l’objectiu d’aconseguir donar resposta amb èxit als nombrosos reptes que afronten els nostres municipis.

Segueix el nostre Twitter

🚲👩🏽‍🦱#GenderEquality and #Urbanmobility, two fundamental steps towards the #UCLGCongress in Durban!

Share in the #mobilityweek your ideas for dialogue on how gender policies can make cities more accessible and sustainable to #LeaveNoOneBehind.

🗓️ Today, the Executive Committee of @EducatingCities meets in #Katowice (#Poland) to prepare the 2020 International Congress of #EducatingCities and discuss other key matters. We welcome our new IAEC Delegated Chairman @mariatrusal 👏

En @montevideoIM se lanzó una campaña que promueve la reducción, reutilización y clasificación, apostando a que las personas se comprometan en el cuidado del ambiente. En nuestro boletín virtual encontrarán más noticias de #CiudadesEducadoras. Más info.👉 https://t.co/91wkMi83Jt

📷Compartimos imágenes del III Congreso de Educación de San Justo (Arg.) que se realizó el 14/9 y en el cual estuvimos presentes. Fue una oportunidad única en donde se trataron cuestiones vinculadas a la gestión educativa y al rol de los gobiernos locales en esta temática.

  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720 Fax +34 933 427 429
  • edcities@bcn.cat
  • Veure mapa