Guia Metodològica

Al llarg d’aquests gairebé 30 anys que han transcorregut des que es va proclamar la Carta de Ciutats Educadores, amb ritmes diferents i amb diversos abastos, s’han registrat resultats singulars a cada ciutat. Aquests diferents recorreguts ens permeten afirmar que no hi ha una única manera de construir una Ciutat Educadora, però que certes dinàmiques es perfilen com a importants per a la seva consecució.

La Guia metodològica ofereix algunes orientacions, amb l’objectiu de contribuir a que les ciutats associades renovin o reafirmin el seu compromís de construir una Ciutat Educadora i consolidin els avanços per situar l’educació com una prioritat en l’agenda municipal. Així mateix, aquesta eina pretén animar noves ciutats a iniciar el seu projecte de Ciutat Educadora, ja sigui per iniciativa dels seus líders polítics o incitades per la societat civil.

Us animem a prendre la guia com un marc de referència a partir del qual cada ciutat ha de traçar el seu propi trajecte, i no pas com un punt d’arribada o finalitat tancada en si mateixa.

Documentos

Segueix el nostre Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa