Declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora

 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, proposem la lectura pública de la següent Declaració:

En aquest dia especial, em dirigeixo a tots vosaltres com a municipi membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, una xarxa que agrupa prop de 500 governs locals compromesos amb la promoció de l’educació com a vehicle de transformació social.

Avui celebrem el Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023, sota el lema: «La cultura, font de creació i aprenentatges a la Ciutat Educadora», una oportunitat per posar en valor el nostre treball diari a favor d’una educació inclusiva i per reflexionar sobre el paper essencial que la cultura exerceix en la construcció de les nostres comunitats i en la formació de les nostres identitats.

El principi 4 de la Carta de Ciutats Educadores estableix clarament el nostre compromís amb el dret a la cultura, la participació de totes les persones a la vida cultural de la ciutat, i la promoció de l’educació artística, la creativitat i la innovació, com a mitjà de desenvolupament personal, social, cultural i econòmic.

La cultura és un llegat viu i en evolució constant que fomenta el sentit de pertinença. L’accés i la participació activa a la vida cultural són essencials per al procés d’aprenentatge de tota persona, i el nostre municipi n’és un escenari privilegiat.

Les desigualtats es reflecteixen en l’accés a l’educació artística i cultural per part de la ciutadania. Per això, a [NOM DEL MUNICIPI] com a Ciutat Educadora, ens comprometem a fomentar l’accés universal a la cultura, a reconèixer i celebrar les diverses cultures i manifestacions culturals presents al nostre territori, i a garantir la igualtat d’oportunitats en la formació artística i cultural.

La cultura i l’art també tenen un paper crucial en la inclusió social i l’empoderament de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per això, apostem per la creativitat i la innovació cultural com a via d’inclusió, de creixement personal i de foment de la bona convivència i promovem projectes culturals impulsats per la nostra ciutadania.

Alhora, som conscients que per assolir aquests objectius és clau la col·laboració entre els diferents agents educatius i culturals del nostre territori, creant nous espais de cooperació. A escala internacional, volem enfortir les nostres institucions culturals a través de la cooperació i reclamem un protagonisme més gran de la cultura a l’agenda mundial urbana, amb un objectiu propi en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en línia amb els postulats de la campanya “Objectiu Cultura 2030” i de la UNESCO.

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023 és una oportunitat per celebrar els nostres èxits en la promoció de l’educació i la cultura i també per tenir presents els reptes que encara hem de superar.

Avui [NOM DEL MUNICIPI] se suma a la celebració i reafirma el seu compromís amb la construcció d’una ciutat més inclusiva, creativa, educadora i culturalment dinàmica.

 

Feliç Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023!

 

Segueix el nostre Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa