Lema

Les Ciutats Educadores són espais de pau i d’oportunitats. Són múltiples i notoris els esforços dels governs locals de la xarxa en pro de la creació d’unes ciutats on es respiri seguretat i benestar, on es garanteixin els drets i es creïn oportunitats per a totes i tots. Polítiques públiques orientades a enfortir l’accés a l’educació, a la salut, a la feina, a la cultura, a la pràctica de l’esport, a l’oci… en són una mostra; com ho és també el disseny d’entorns urbans segurs que afavoreixin les trobades, la bona convivència i processos d’inclusió i cohesió social.

Tot i això, els nostres municipis també són escenari de tensions socials on es manifesten diversos tipus de violències que deterioren la convivència, la tranquil·litat i la seguretat als nostres carrers.  Les desigualtats socioeconòmiques i culturals es troben entre les principals causes d’aquesta violència, que atempta contra la llibertat de les persones i el seu benestar. Algunes d’aquestes manifestacions són més visibles que d’altres, però cal identificar-les totes i treballar per a prevenir-les i combatre-les.

Lluitar contra les desigualtats és una forma d’actuar en aquest sentit. Per altra banda, l’educació és una eina clau que ens permet transmetre valors essencials per a construir espais i ciutats de pau, com la importància del respecte, la justícia social i el diàleg.

Per aquest motiu, posar en marxa polítiques públiques, programes i iniciatives ciutadanes que contribueixin a la igualtat d’oportunitats, que transmetin actituds i valors per a una bona convivència, que generin pensament crític, i que vetllin pel benestar i el desenvolupament de totes les persones és una aposta per transformar les cultures de violència en cultures de pau, que compartim totes les Ciutats Educadores.

El lema escollit per al Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2022, escollit mitjançant un procés de consulta a tots els membres, és «La Ciutat Educadora, ciutat de pau i oportunitats».  Amb aquesta celebració busquem mobilitzar tots els agents socials dels vostres municipis i unir esforços per promoure la pau, la convivència, la solidaritat i la inclusió. L’objectiu és una celebració dinàmica i participativa que promogui el diàleg i serveixi per a donar a conèixer totes les oportunitats que ofereix el municipi, i generar noves sinergies.

Segueix el nostre Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa