<< La voz de los Alcaldes y Alcaldesas

Banyoles

Alcalde Sr. Miquel Noguer i Planas

Banyoles va signar la carta de ciutats educadores l’any 2000.

Des de d’aleshores la nostra ciutat ha treballat per impulsar els valors de la ciutat educadora, la promoció de la persona al llarg de la vida, la universalitat, la igualtat d’oportunitats, la participació, la cohesió i la creació de consciència de ciutat.

Amb aquest temps, la ciutat ha crescut en població i diversitat, en equipaments i recursos, en tecnologia i comunicació. S’han transformat les necessitats del territori i hem treballat per mantenir un diàleg constant amb la ciutadania i per establir i consolidar un important treball amb xarxa i per donar resposta a les noves necessitats que se’ns han plantejat.

Hem vist créixer la ciutat en equipaments, serveis i recursos, pels més petits i les seves famílies, noves fórmules per apropar la formació dels joves i el món de l’empresa, hem incrementat les propostes formatives pels adults, hem consolidat projectes educatius i socials als barris, hem incrementat l’atenció a la gent gran i hem posat en marxa projectes per repensar la ciutat en la seva globalitat, entre altres.

Com a equip de govern pensem que l’educació és una eina transformadora i la nostra voluntat és continuar treballant amb el compromís de potenciar la nostra ciutat com element vertebrador de la cohesió social, una ciutat que, tal com expressa la Carta de Ciutats Educadores en el seu inici, avui més que mai, disposa d’incomptables possibilitats educadores, en tots els àmbits de la vida diària i en totes les modalitats d’educació formal, no formal i informal.

Volem compartir aquesta voluntat amb tots vosaltres, en aquesta jornada de celebració del dia internacional de les ciutats educadores.

Sigue nuestro Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa