Salutació institucional

Amb la celebració de la primera edició del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, pretenem sumar moltes i diferents veus per llançar un missatge unitari, clar i fort a favor de l’educació com a eina política de transformació social i, a la vegada, volem fer visible el nostre compromís amb la cooperació internacional, la solidaritat i l’aprenentatge entre ciutats.

És per això que convidem ciutats de tot el món a renovar el seu model de govern i a sumar-se a aquest repte apassionant de construir ciutats cada dia una mica més justes, solidàries i inclusives, a través de l’educació.

Ser una ciutat educadora significa situar les persones al centre de l’acció política, i oferir-los una formació integral al llarg de la vida, que els permeti trobar el seu lloc a la societat. Significa formar ciutadanes i ciutadans compromesos disposats a contribuir en la millora del seu municipi, però també implica comptar amb líders polítics disposats a escoltar i a sumar les propostes de la societat civil a aquest objectiu comú de construir ciutats educadores.

En un món en què l’individualisme i els interessos del mercat semblen prevaler per sobre del bé comú, les ciutats educadores aposten per la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la justícia social, la democràcia participativa, l’educació per a una ciutadania activa, la convivència entre cultures diferents, el diàleg entre generacions, la sostenibilitat i la planificació d’una ciutat accessible i interconnectada, en què totes les persones disposin dels estímuls i de les oportunitats que els permetrà desenvolupar-se personalment i col·lectivament.

Actualment, són molts els municipis, a tots els continents, que treballen perquè l’educació sigui l’eix transversal del seu projecte polític, conscients que mitjançant les seves polítiques municipals (educatives, mediambientals, de salut, urbanisme, cultura, mobilitat, …) transmeten i eduquen en valors, i que a través d’elles és possible contrarestar els fenòmens i factors deseducadors que encara persisteixen a les ciutats.

És esperançador comptar amb el compromís decidit d’alcaldes i alcaldesses de tot el món que han volgut sumar-se a la celebració d’aquest Dia, els quals, amb l’obstinació dels seus equips i amb el suport de nombroses entitats de la societat civil, treballen per avançar cap a una nova era més sostenible i inclusiva.

Estem convençuts que l’educació és motor de canvi i que, si les ciutats avancen cap aquest model, tots hi guanyem. Per això us convidem a celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb nosaltres!

Segueix el nostre Twitter

  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720 Fax +34 933 427 429
  • edcities@bcn.cat
  • Veure mapa