Salutació institucional

Amb la celebració de la primera edició del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, pretenem sumar moltes i diferents veus per llançar un missatge unitari, clar i fort a favor de l’educació com a eina política de transformació social i, a la vegada, volem fer visible el nostre compromís amb la cooperació internacional, la solidaritat i l’aprenentatge entre ciutats.

És per això que convidem ciutats de tot el món a renovar el seu model de govern i a sumar-se a aquest repte apassionant de construir ciutats cada dia una mica més justes, solidàries i inclusives, a través de l’educació.

Ser una ciutat educadora significa situar les persones al centre de l’acció política, i oferir-los una formació integral al llarg de la vida, que els permeti trobar el seu lloc a la societat. Significa formar ciutadanes i ciutadans compromesos disposats a contribuir en la millora del seu municipi, però també implica comptar amb líders polítics disposats a escoltar i a sumar les propostes de la societat civil a aquest objectiu comú de construir ciutats educadores.

En un món en què l’individualisme i els interessos del mercat semblen prevaler per sobre del bé comú, les ciutats educadores aposten per la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la justícia social, la democràcia participativa, l’educació per a una ciutadania activa, la convivència entre cultures diferents, el diàleg entre generacions, la sostenibilitat i la planificació d’una ciutat accessible i interconnectada, en què totes les persones disposin dels estímuls i de les oportunitats que els permetrà desenvolupar-se personalment i col·lectivament.

Actualment, són molts els municipis, a tots els continents, que treballen perquè l’educació sigui l’eix transversal del seu projecte polític, conscients que mitjançant les seves polítiques municipals (educatives, mediambientals, de salut, urbanisme, cultura, mobilitat, …) transmeten i eduquen en valors, i que a través d’elles és possible contrarestar els fenòmens i factors deseducadors que encara persisteixen a les ciutats.

És esperançador comptar amb el compromís decidit d’alcaldes i alcaldesses de tot el món que han volgut sumar-se a la celebració d’aquest Dia, els quals, amb l’obstinació dels seus equips i amb el suport de nombroses entitats de la societat civil, treballen per avançar cap a una nova era més sostenible i inclusiva.

Estem convençuts que l’educació és motor de canvi i que, si les ciutats avancen cap aquest model, tots hi guanyem. Per això us convidem a celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb nosaltres!

Segueix el nostre Twitter

📷Compartimos imágenes del III Congreso de Educación de San Justo (Arg.) que se realizó el 14/9 y en el cual estuvimos presentes. Fue una oportunidad única en donde se trataron cuestiones vinculadas a la gestión educativa y al rol de los gobiernos locales en esta temática.

Do you want to be inspired by the world's best local policy practices? During our IV Learning Forum, we will discuss how to integrate the great work and resources of @use_platform, @GuangzhouAward, @agenda21culture, @oidpoidp and others. See you at the #UCLGCongress!

🗓 #Hoy se reúne la Comisión de Seguimiento de la RECE en #Sevilla para preparar el XIV Encuentro que tendrá lugar el 11-13 marzo: 'Ciudades que sienten, respiran y aman' 👏
#CiudadesEducadoras

  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4ª planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720 Fax +34 933 427 429
  • edcities@bcn.cat
  • Veure mapa