Salutació institucional

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, com a Comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, vull reiterar el nostre ferm compromís municipal en el seguiment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores.

Fa 29 anys que Barcelona  va impulsar i va entomar aquest repte de situar l’educació en el centre de les seves polítiques públiques i posar en valor l’educació en sentit ampli, com a  motor de transformació social que involucra a una gran diversitat d’actors, temps i espais de la ciutat.

En aquesta celebració, volem sumar-nos a les 490 ciutats del món que han expressat el seu compromís com a Ciutats Educadores, per tal de poder visibilitzar l’educació i situar-la com a palanca de canvi, generadora de benestar i cohesió social a la ciutat i també més enllà, ja que els reptes que afrontem són globals.

El lema d’aquest any: Escoltar la Ciutat per transformar-la, ens remet a la responsabilitat imperiosa de seguir impulsant polítiques públiques que situïn les persones en el centre, com a protagonistes actius de canvi; i que creïn ecosistemes educadors que generin sinergies amb l’objectiu compartit  de treballar plegats pel bé comú que és l’educació.

Des de Barcelona, avui seguim apostant fermament per una Ciutat Educadora que esdevingui equitativa, inclusiva i que generi més i millors oportunitats d’aprenentatges al llarg i ample de la vida. Per consolidar aquest paradigma i concretar-lo en barris educadors, tenim el repte de seguir articulant i enfortint l’entramat d’entorns i temps d’aprenentatges diversos, més enllà dels escolars, perquè aquestes oportunitats educatives estiguin a l’abast i enriqueixin a tothom, enlloc de ser un escenari on s’agreugen les desigualtats.

Per això cal consolidar i fer créixer les experiències valuoses que apropen equipaments, serveis, projectes, entitats i persones en els barris com a ecosistemes educatius sobre tot en el temps lliure. Volem comptar amb un projecte educatiu de ciutat que ens sigui útil per avançar en aquest apoderament de tota la ciutadania amb vincles i capacitats per seguir aprenent, per fer, per ser, per conviure i per poder afrontar millor, i amb més creativitat, els reptes de la vida personal, social i comunitària.

Enguany a Barcelona destaquem el lema de Escoltar la ciutat per a transformar-la , des de la Cultura, l’Educació i la Comunitat perquè tenim com a objectiu treballar decididament per  trencar la fractura existent entre el sistema cultural i sistema educatiu. Tota la potència igualitària i de construcció de sentit individual i col·lectiu que durant el segle XX va tenir el dret a l’educació, queda avui, en part, reduïda per les incerteses generades pel moment de canvi d’època que vivim. Incerteses que afecten molts aspectes de la vida i de les relacions socials. Incerteses també sobre la sostenibilitat de la vida i els futurs possibles.

Ara, més que mai, necessitem la mirada transversal de la ciutat educadora per incorporar al bagatge educatiu més escolar una sèrie de recursos més centrats en la creativitat, la innovació o l’experimentació que són més propis de les activitats culturals. Ara, més que mai, ens cal incorporar l’escolta quotidiana per reconèixer-nos i per transformar-nos personal, col·lectivament i com a ciutat.

Maria Truñó
Presidenta- Delegada de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

 

Marina Canals

Les ciutats afronten problemes complexos que requereixen solucions creatives i innovadores. Sovint pensem que aquestes només poden provenir de persones expertes, que de vegades tenen poc contacte amb la realitat local, però l’experiència demostra que és a través del saber i la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania i dels diversos agents locals que és possible trobar les millors respostes.

Disposem d’espais d’escolta, reflexió i debat sobre les qüestions que motiven i preocupen a la ciutadania, a les nostres ciutats? Contemplen aquests espais la diversitat de veus presents a les nostres ciutats? Integrem els sabers, habilitats, esforços, creativitat i sensibilitats dels diversos actors i col·lectius locals en la recerca de solucions als problemes públics?

Per què ens genera recel obrir canals de construcció compartida? Per què percebem els «altres» com a rivals, diferents o intrusos, tot i saber que podrien ser potencials aliats i que la seva incorporació al projecte pot comportar respostes més eficaces i legítimes?

La Carta de Ciutats Educadores, tant en el seu preàmbul com en diversos principis (6, 9, 12, 15 i 18), fa referència a la participació ciutadana com a camí idoni en la construcció d’aquest model de ciutat. La Carta convida els municipis a establir canals de comunicació permanents oberts que permetin formular propostes concretes i de política general. Es tracta de crear espais on poder conèixer-nos i descobrir-nos els uns als altres, parlar, intercanviar punts de vista, debatre, compartir preocupacions i consensuar propostes.

Per això, el lema escollit per a la present edició del Dia Internacional de la Ciutat Educadora és «Escoltar la Ciutat per transformar-la».

Des de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores estem convençuts que la participació ciutadana permet fer front de manera creativa i eficaç als problemes urbans, enriquir els projectes i apropar els governs locals a la ciutadania. Compartir experiències i establir connexions amb altres agents ens pot ajudar a desbloquejar iniciatives, salvar obstacles, vèncer resistències i desmuntar prejudicis. Afavoreix, al seu torn, un major coneixement per part de la ciutadania de l’administració pública i contribueix a generar il·lusió i compromís.

La governança no s’aprèn en manuals, exigeix ​​valentia i confiança mútua. S’ha de viure i experimentar des de la trobada i l’escolta activa.

Els governs locals com a administracions de proximitat, a més de procurar que els ciutadans i ciutadanes prenguin part en les decisions públiques que els afecten hauríem de treballar perquè se sentin part de la solució. Per això, hem de guanyar-nos la credibilitat, és a dir que aquesta invitació a la participació no sigui ni un fi en si mateixa ni un mitjà per legitimar una actuació decidida per endavant, sinó que es fonamenti en el dret de la ciutadania, des de la infància, a ser informada, consultada i a prendre part en els assumptes que els afecten.

Convidem a les Ciutats Educadores a mobilitzar les capacitats existents en els seus municipis, i a posar en marxa processos de col·laboració, co-creació, i co-participació, en els quals estiguin presents la diversitat de col·lectius que integren la ciutat, convençuts de  que aquesta retroalimentació serà valuosa per generar confiança i vincles de pertinença i co-construir ciutats més inclusives, participatives i educadores.

Marina Canals Ramoneda
Secretària General de l’AICE

Segueix el nostre Twitter

El feed de Twitter no está disponible en este momento.
  • AICE
  • Associació Internacional de Ciutats Educadores.
  • Avinyó 15, 4a planta, 08002 Barcelona.
  • Tel +34 933 427 720
  • edcities@bcn.cat
  • Ver mapa