Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Declaració XVI Congrés Internacional

Declaració del Comitè Executiu de l'AICE i del Comitè Científic del Congrés.

28-10-2022    Andong 2022   Congressos

El XVI Congrés Internacional de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) s’ha celebrat a Andong, a la República de Corea, del 25 al 28 d’octubre de 2022, amb la participació de 129 ciutats de 22 països a 4 continents, la GNLC de l’UNESCO, ciutats de la xarxa coreana de l’Aprenentatge al llarg de tota la vida, personalitats acadèmiques, expertes i ciutadania en general. Al Congrés s’ha volgut atorgar un espai especial al diàleg entre la joventut i una representació política de les ciutats presents a mode d’incorporar la seva veu i opinions al debat sobre el futur de l’educació. Sota el tema “Ideant el futur de l’educació a la ciutat: Innovació, tradició i inclusió” ens hem reunit després d’una pausa de quatre anys degut a la pandèmia provocada per la COVID-19. El Congrés Internacional s’ha desenvolupat en un format híbrid, permetent amb això la participació de més persones.

La temàtica del Congrés s’ha desenvolupat en els següents tres eixos temàtics:

Tradicions i identitat: aprenent del passat

Amb la globalització, moltes ciutats de tot el món s’enfronten a la uniformitat i estandardització de costums, estils de vida, valors i tendències, el que resulta en una pèrdua de la seva identitat i de les característiques que les fan úniques. Aquest procés d’homogeneïtzació, sovint, va en detriment de les identitats locals.

Preservar el patrimoni i la cultura tradicional i fer-la accessible a tota la ciutadania, incloses les noves generacions i la població emigrada, es converteix en una prioritat per les Ciutats Educadores. Això implica fomentar també el sentiment de pertinença, ja que les persones no poden respectar ni protegir el que no coneixen ni estimen. No obstant, fins i tot considerant la tradició com el pont per construir el futur, és important promoure una comprensió crítica del passat i tenir en compte les lliçons apreses, incorporant a tota la ciutadania al procés de creació de la identitat de les nostres ciutats, ja que la cultura ha d’entendre’s com un procés dinàmic i en continua construcció.

Inclusió: construint una ciutat per a totes les persones a través de l’educació i els valors

L’educació juga un paper fonamental per afrontar els reptes que plantegen la desigualtat i la polarització. La Ciutat Educadora persegueix un desenvolupament inclusiu i equitatiu que no deixi a ningú enrere, a través de l’accés a oportunitats educatives de qualitat al llarg de la vida per a persones i grups en risc d’exclusió. A més, promou valors positius com la convivència, la cooperació i l’empatia, que contribueixen a reforçar els llaços comunitaris i la cura del bé comú.

Tecnologia i innovació social: fomentant una ciutat sostenible centrada en les persones

L’educació juga un paper fonamental per afrontar els reptes que plantegen la desigualtat i la polarització. La Ciutat Educadora persegueix un desenvolupament inclusiu i equitatiu que no deixi a ningú enrere, a través de l’accés a oportunitats educatives de qualitat al llarg de la vida per a persones i grups en risc d’exclusió. A més, promou valors positius com la convivència, la cooperació i l’empatia, que contribueixen a reforçar els llaços comunitaris i la cura del bé comú.

La tecnologia ja està impactant i transformant les nostres ciutats i estils de vida, de maneres tant esperades com inesperades. Tot i que la tecnologia i la innovació poden ser grans aliades a l’hora d’afrontar reptes importants, com el canvi climàtic i el seu impacte a les ciutats, també hem de ser conscients dels efectes negatius que poden produir (com l’aïllament, els estils de vida sedentaris, la pèrdua d’humanitat, etc.), per a poder contrarestar-los. Les Ciutats Educadores han de reflexionar sobre el paper de l’educació en el foment de la tecnologia i la innovació social per a contribuir a la construcció de ciutats més inclusives, justes, verdes, saludables i habitables per a totes les persones.

Les Ciutats Educadores constatem que:

Estem vivint en un context de crisis múltiples –geopolítica, econòmica, social i ambiental– amb una forta dimensió urbana. Les continues innovacions tecnològiques i els ràpids canvis socials i ambientals contrasten amb una desacceleració econòmica i un escenari mundial volàtil i incert. En aquest context, nombrosos governs locals de tot el món busquen aprendre els uns dels altres, establir nous paradigmes, acumular experiències i reflexionar conjuntament per a trobar solucions més eficients i innovadores als reptes que tenen al davant. Un dels aspectes més valorats de l’AICE són els espais que ofereix als seus membres per a trobar-se amb homòlegs i persones expertes per compartir experiències i creixements. Durant aquest Congrés s’ha debatut sobre com construir, des d’una perspectiva holística de Ciutat Educadora, comunitats més sostenibles on passat, present i futur coexisteixin. Comunitats en les que les persones puguin desenvolupar tot el seu potencial, fomentant unes condicions de vida basades en l’equitat i la justícia social.

Les Ciutats Educadores ens comprometem a:

  1. Treballar per la transformació de la ciutat per fer-la més inclusiva a través de la participació activa de la ciutadania, així com promocionar un desenvolupament inclusiu i equitatiu a través de l’educació.
  2. Afavorir l’accés del conjunt de la població a les oportunitats educatives que l’entorn ofereix.
  3. Fomentar la creació de programes d’aprenentatge al llarg de tota la vida, de qualitat, adaptats a les diferents generacions, amb especial èmfasis en els grups en situació de vulnerabilitat i reconeixent als i a les joves com a ciutadans del present, facilitant espais de trobada, escolta i co-construcció.
  4. Facilitar espais d’assessorament i aprenentatge d’avantguarda en tecnologies punteres i brindar oportunitats educatives formals i no formals, així com oportunitats laborals en l’àmbit de les tecnologies i de la innovació social a la era post-COVID.
  5. Facilitar espais de participació ciutadana enfocats en fomentar el sentiment de pertinença i en la preservació i transmissió e la cultura, incloent la de comunitats infrarepresentades, minoritàries en situació de vulnerabilitat, així com espais de trobada que contribueixin al diàleg intergeneracional i intercultural per una bona convivència.
  6. Dissenyar i implementar projectes de regeneració i desenvolupament urbà que preserven la cultura tradicional des d’una perspectiva inclusiva, valoren la diversitat i fomenten la cohesió social.
  7. Agrupar esforços liderant des del món local canvis culturals respecte a la promoció d’estils de vida sostenibles i la creació de ciutats més verdes. Sensibilitzar a la ciutadania mitjançant la seva participació activa en iniciatives i pràctiques sostenibles.
  8. Fomentar la reflexió crítica sobre les tradicions locals, la història i el patrimoni en la pròpia identitat de la ciutat, així com l’aplicació dels aprenentatges del passat i les tradicions en l’educació.
  9. Fomentar l’alfabetització digital i la connectivitat del conjunt de la ciutadania, així com iniciatives destinades a prevenir i abordar l’ús abusiu de les tecnologies, males praxis i les seves conseqüències.
  10. Fomentar una educació en valors bàsics per a la convivència i el progrés social de les nostres comunitats com el respecte, l’empatia, la igualtat, la solidaritat o el pensament crític.

Per últim, l’AICE fa una crida al conjunt dels municipis que integren la xarxa a seguir aprofundint en el coneixement de la realitat local per poder donar respostes més adequades als repten que tenim a l’horitzó, en comunicació permanent amb la ciutadania.

 

Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Premi Ciutats Educadores

Experiència Destacada

Segueix el nostre compte de Twitter

Twitter feed is not available at the moment.