Cercador de notícies

Per categoria

Per paraula clau

Per data

Notícies de la categoria Premi

Premi Ciutats Educadores

45 ciutats membre han presentat 60 candidatures per al Premi Ciutats Educadores a bones practiques de convivència a la ciutat al llarg del període d’enviada que va finalitzar el darrer 29 de febrer. [...]

Data límit d’enviada de candidatures al Premi Ciutats Educadores

Recordem a totes aquelles ciutats membres interessades en presentar candidatura al Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques de convivència a les ciutats que poden fer-ho fins el 29 de febrer de 2016. [...]

Llançament del Premi Ciutats Educadores a bones pràctiques de convivència a les ciutats

L’Associació crea el Premi Ciutats Educadores a Bones pràctiques de convivència a les ciutats que serà concedit a tres experiències de tres ciutats associades. [...]